Dla prawidłowego funkcjonowania systemu nawadniającego ważne jest określenie parametrów źródła wody (minimalne ciśnienie i wydajność – 3 atmosfery i 60dm3/min). W wielu wypadkach sieć wodociągowa spełnia te parametry. Korzystając  z sieci miejskiej należy liczyć się z większymi opłatami za wodę w porównaniu do kosztów pobierania wody z własnego ujęcia (niektóre zakłady wodociągowe instalują wodomierz ogrodowy, a inne zabraniają  używania wody do podlewania ogrodu, szczególnie w okresie suszy). Własne ujęcie wody pozwala uzyskać wymagane ciśnienie oraz wydajność przez instalację odpowiednio dobranych zestawów hydroforowych, a koszt inwestycji zwraca się po kilku sezonach, szczególnie w ogrodach o powierzchni ponad 1000m2.